Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Jak budować organizacje odporne na trudne czasy? - prof. Luis Huete: "Przywództwo w czasach chaosu"

|   Aktualności

W poniedziałek 4 grudnia 2023 odbyła się konferencja „Przywództwo w czasach chaosu”, której keynote speakerem był profesor Luis Huete. Było to już trzecie wystąpienie profesora w Poznaniu na zaproszenie Polskiej Izby Biznesu.

Profesor Huete to doradca w zakresie strategii biznesowej i wykładowca IESE Business School Uniwersytetu Navarra, który przez prawie cztery dekady pracy zawodowej zdobywał doświadczenie jako konsultant z zarządami wyższego szczebla na całym świecie, w ponad 800 firmach i ponad 70 krajach. Wykładał na programach Achieving Breakthrough Service i Advanced Management w Harvard Business School. Jest autorem 12 książek, w których podsumował niektóre z idei, które wykorzystuje w swojej pracy jako wykładowca i konsultant. Książki koncentrują się na tematyce restrukturyzacji przedsiębiorstw, modeli zarządzania, zarządzania klientami, zarządzania ludźmi, samokierowania itp.

Pierwsza cześć wykładu poświęcona był psychologicznym podstawom kreowania cech liderskich managerów, które składają się na naszą „odporność” i   są niezbędne, aby zapewnić realizację strategii wzrostu organizacji, a nie tylko przetrwania. Profesor Huete szczególną uwagę poświęcił tematyce wychodzenia w swoim codziennym życiu z pozycji „przetrwania” (survival mode) do pozycji wzrastania „growth mode”, bo tylko jeśli wyjdziemy z trybu przetrwania, będziemy w stanie kreować nowe rozwiązania i budować silne zespoły, wzmacniać relacje i osiągać sukcesy. Tyczy się to zarówno nas samych jak i organizacji, w których działamy.

Druga część wykładu profesora Huete skoncentrowana był na budowaniu kultury organizacji, która daje odporność w trudnych czasach i może zapewnić utrzymanie wzrostu. Profesor zwrócił uwagę na to, jak budować zgrane i kompletne zespoły, dobierając ludzi na postawie ich naturalnych talentów. Omówiony został też zestaw „szczepionek”, czyli zasad, którymi warto kierować się w zarządzaniu organizacjami, aby czynić je odpornymi na zawirowania w otoczeniu organizacyjnym.

 

Dziękujemy Partnerom wydarzenia: Moore Polska, Top Farms Group oraz Fundacja Altum za wsparcie organizacyjne naszego eventu.

Wróć