Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Lekcja historii, którą trzeba przeżyć- wyjście do Muzeum Martyrologii Wielkopolan, Fort VII w Poznaniu.

|   Aktualności

W dniu 16 września 2023r. odwiedziliśmy w gronie Członków Izby Muzeum Martyrologii Wielkopolan, Fort VII w Poznaniu. Wyjście odbyło się w ramach corocznego zwiedzania zakątków naszego miasta. Po tym niezwykłym miejscu pamięci oprowadzał nas Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Pan Przemysław Terlecki.

 

Muzeum Martyrologii Wielkopolan mieści się w Forcie VII i jest częścią Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Po zajęciu Poznania przez Niemców w 1039 roku powstał na obrzeżach naszego miasta pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny, który przez Niemców określany był mianem „obóz krwawej zemsty”. Fort VII był miejscem eksterminacji polskich elit, ale także członków  organizacji konspiracyjnych, a w późniejszym czasie również ludzi z „łapanek”, czy tych, którzy nie chcieli pracować dla Niemców. Więzienie znajdowało się pod nadzorem SS i Gestapo.

Obóz istniał do kwietnia 1944r., a dokumentacja została tak skutecznie zniszczona, że tylko szacunkowo można określić liczbę wiezionych i zamordowanych w Forcie VII osób. Zgodnie z najnowszą wiedzą liczbę przetrzymywanych w Forcie VII ofiar szacuje się na 17 000, a jeśli brać pod uwagę osoby, które były tam tylko „tymczasowo” i nie były tam rejestrowane, to przez to miejsce mogło przejść nawet 400 000 więźniów.  W samym Forcie VII zginęło lub zmarło 4 500 osób.[i]

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII trzeba odwiedzać i o nim mówić, aby zachować w pamięci jego ofiary i złożyć im hołd.

Dziękujemy Dyrektorowi Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Panu Przemysławowi Terleckiemu za poświęcony czas i opowiedzenie nam o tym niezwykle ważnym miejscu pamięci. Każdy z nas powinien przejść taką lekcję historii, właśnie w tym miejscu.

 


[i] Informacje na podstawie Przewodnika „Fort VII. Niemiecki nazistowski obóz w Poznaniu| Przemysław Jurkiewicz

Wróć