Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Przyszłość mojej firmy- szkolenie nt. sukcesji w przedsiębiorstwie

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

Sukcesja- czyli o tym, czy warto oddać firmę swoim dzieciom.

Dnia 29 stycznia 2018r. w członkowie naszej Izby mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym przeprowadzania sukcesji w firmie, które poprowadził Pan Dariusz Bednarski- Partner Zarządzający oraz Biegły rewident z firmy Grant Thornton.

Spotkanie trwało cztery godziny i opierało się na dziesięciu zasadach bezpiecznej sukcesji w przedsiębiorstwie. Uczestnicy okazywali duże zainteresowanie tematem, zadawali pytania i prosili o praktyczne przykłady.  

Prowadzący w sposób usestyamtyzowany, ale dostosowywany na bieząco do potrzeb słuchaczy, opwiadał jak i czy warto przeprowadzać proces sukcesyjny w swoich firmach. Zwracał on uwagę uczestników na te aspekty sukcesji, które są niezwykle ważne, a często zdarzają się być pomijane, np. ile czasu powinien trwać proces oddawania władzy w firmie i ile powinien mieć etapów.

 

Wróć