Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie Opłatkowe

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby złożyć sobie noworoczne życzenia oraz wspólnie podsumować mijający rok i omówić plany na kolejny.

Dnia 8 stycznia 2018r. odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe naszej Izby połączone z podsumowaniem dotychczasowych praz Izby. Pan Prezes, Tomasz Desko, powitał gości oraz przedstawił pokrótce plan działań na kolejny rok.

Do uczestników przemówił również kapelan ks. Bortkiewicz, a po wspólnym posiłku Członkowie Izby mieli okazję poznać Panów Lecha Dokowicza oraz Macieja Bodasisńkiego- odpowiedzialnych za takie inicjatywy jak: Wielka Pokuta czy Różaniec do granic. 

W spotkaniu wzięli także kandydaci zainteresowani przystąpieniem do Izby.

Po uroczystości uczestnikom został przekazany dokument zawierający szerszy opis dotychczasowych działań oraz planów Izby.

Wróć