Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie rodzinne w duchu niepodległościowym!

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

W sobotę, 10 listopada, odbyło się kolejne wyjazdowe spotkanie członków naszej Izby, tym razem w Rogalinie.

               W spotkaniu uczestniczyli członkowie Izby wraz z rodzinami, a także goście Izby spoza Wielkopolski.  Inicjatorem spotkania była sekcja Ekonomia i Zarzadzanie, której lider, Pan prezes Tomasz Zdziebkowski wraz z gospodarzem miejsca, Panem Mikołajem Pietraszakiem Dmowskim, umożliwili nam zapoznanie się z dziedzictwem historycznym, kulturalnym i gospodarczym miejsca, jakim jest założenie pałacowe i parkowe rodowej siedziby Raczyńskich wraz z nadal funkcjonującym gospodarczo Majątkiem Rogalin. Mogliśmy poznać historię Rodu, miejsca oraz zgromadzonej przez Rodzinę Raczyńskich wspaniałej kolekcji malarstwa, wspólnie podyskutować o znaczeniu Rodziny Raczyńskich w polskiej historii, również w kontekście 100 -nej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Rzeczypospolitą.

                Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, który znajduje się w Pałacu Raczyńskich. Dzięki uprzejmości sekretarza Fundacji Raczyńskich, Pana Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego, mieliśmy okazję dowiedzieć się o wiele więcej, niż przekazują to treści muzealnego przewodnika. Pan Mikołaj dzięki swojej pasji i miłości do tego miejsca jest niebywałą skarbnicą wiedzy i z ochotą opowiadał nam o losach Rodziny Raczyńskich, odpowiadał także na liczne nasze pytania.

                Jako izba gospodarcza staramy się podkreślać, jak ważnym jest znajomość historii, dziejów naszych przodków, znakomitych Polaków i Wielkopolan. Pałac Raczyńskich jak i cały Majątek Rogalin to wciąż żywy dowód wspaniałej i trudnej zarazem historii naszej Ojczyzny oraz mecenatu sztuki i przedsiębiorczości na przestrzeni dziejów.

                Po zwiedzaniu Muzeum, Galerii Malarstwa i parku, wszyscy uczestnicy udali się na wspólną biesiadę do starego spichlerza w Majątku, po której mieliśmy okazję wziąć udział w krótkiej dyskusji na temat rolnictwa biologicznego.  Oprócz postaw patriotycznych i znajomości historii, chcemy również szerzyć i promować świadome wybory konsumenckie, wszak to co jemy odbija się na zdrowiu naszym i naszych bliskich. Krótka prelekcja Pana prezesa Zdziebkowskiego i dyskusja dotyczyła również trendów globalnych w gospodarce rolnej oraz zmian w relacjach człowieka do ziemi i przyrody.

                Zarząd Izby serdecznie dziękuje: Panu Tomaszowi Zdziebkowskiego – liderowi sekcji Ekonomia i Zarządzanie – za organizację spotkania, Panu Mikołajowi Pietraszakowi Dmowskiemu – za gościnę, oraz wszystkim uczestnikom za przybycie!

Wróć