Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie z Fundacją Świętego Mikołaja

|   Aktualności

Zagadnienie charytatywności i chęć pomocy innym są głęboko zakorzenione w DNA naszej Izby. Dlatego też z ogromną radością gościliśmy w Poznaniu Panie Izabelę Stawicką i Natalię Chruścicką z Fundacji Świętego Mikołaja.

W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 25 kwietnia br. oprócz członków naszej Izby, udział wzięli przedstawiciele poznańskich organizacji społecznych oraz innych fundacji m.in. Cyryl Clubu, Projektu Poznań czy Fundacji Siepomaga.

Panie z Fundacji Świętego Mikołaja przybyły do nas z Warszawy, aby opowiedzieć o tym jak od ponad 20 lat pomagają dzieciom z Polski i zagranicy.

Misją fundacji jest rozumieć i pomagać. Zespół świętego Mikołaja łączy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową.

Fundacja Świętego Mikołaja prowadzi nieprzerwane działania na rzecz dzieci z Ukrainy od 2019 roku. Panie opowiedziały zebranym o tym, jak starają się pomagać ukraińskim dzieciom – w Mariupolu powstała Świetlica świętego Mikołaja, gdzie dzieci przed wojną spędzały czas na nauce i zabawie. Niestety świetlica została zniszczona w wyniku wojny – Fundacja planuje jej odbudowę, bo jak same Panie mówią: nie mogą zostawić tamtejszych dzieci bez pomocy.

Fundacja przygotowuje również dla ukraińskich dzieci plecaczki, które stanowią dla najmniejszych niezwykle ważny prezent – dają im radość oraz podstawowe rzeczy niezbędne do funkcjonowania, gdyż wiele ukraińskich rodzin uciekając przed wojną, nie zabrało ze sobą prawie nic. Dzieci otrzymują również książki w języku ukraińskim, które Fundacja może dystrybuować dzięki uprzejmości ukraińskich autorów, którzy zrzekli się praw autorskich. Dzieci otrzymują również swoje kocyki.

Fundacja prowadzi program stypendialny dla szkół, w ramach którego uzdolnione dzieci otrzymują środki na dalszy rozwój.  Stypendia św. Mikołaja to ogólnopolski program, poprzez który Fundacja wspiera rozwój pasji i talentów uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Program prowadzony jest we współpracy ze szkołami od 2010 r. Przyznano już 3148 stypendiów.

Na początku marca 2022r. Fundacja uruchomiła w Chorzowie Międzynarodowe Centrum Logistyczne, którego celem jest przekazywanie pomocy humanitarnej z całej Europy na teren Ukrainy. Fundacja działa razem z Maltańską Służbą Pomocy z Iwanofrankiwska. Każdego dnia kolejne transporty ruszają z Polski na teren Ukrainy.

Uruchomiono również program dotacyjny „Przystań Świętego Mikołaja” dla lokalnych organizacji i instytucji na prowadzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Fundacja Świętego Mikołaja sfinansuje niezbędne koszty, aby lokalne organizacje i inne podmioty prawne były w stanie prowadzić zajęcia dla ukraińskich dzieci, organizować opiekę oraz przekazywać im inne niezbędne wsparcie. 

Dziękujemy Fundacji za przyjazd do Poznania i podzielenie się swoimi doświadczeniami, wiedzą, ale też potrzebami. Członkowie naszej Izby od dawna wspierają na różne sposób dzieła pomocowe. Wierzymy, że charytatywność jest nieodzowną częścią biznesu.

 

Zakres działań Fundacji Świętego Mikołaja jest jeszcze szerszy, a zapoznać mogą się z nim Państwo pod linkiem: https://mikolaj.org.pl/co-robimy/

 

Zachęcamy do wsparcia Fundacji:

- mogą Państwo wpłacić darowiznę on-line: mikolaj.org.pl/Ukraina
- przekaż darowiznę: Fundacja Świętego Mikołaja, Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0299 9993 0002 z dopiskiem: darowizna na pomoc dzieciom na Ukrainie.

 

 

fot. Anna Siłaczuk/PPM
Wróć