Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Spotkanie Zarządu Izby z Wojewodą Wielkopolskim p. Zbigniewem Hoffmannem

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

Zarząd PIB – WIG w pełnym składzie (T. Desko, S. Malewski, T. Motylewski) uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim p. Zbigniewem Hoffmannem. Zaprezentowaliśmy p. wojewodzie naszą, zarejestrowaną niedawno organizację, jej założenia programowe i ideowe, a także nasze zamierzenia i planowane obszary aktywności.

Podczas spotkania Wojewoda wyraził ze swojej strony zadowolenie z powstania naszej izby, która zwiększy możliwości dialogu i współpracy administracji rządowej w województwie oraz pozytywnie wpłynie na pluralizm pośród organizacji reprezentujących środowiska przedsiębiorców i pracodawców.

Wojewoda wskazał także na swoje plany dotyczące współpracy ze środowiskami gospodarczymi w regionie, w tym łączenia inicjatyw rządowych i poszczególnych ministerstw w odniesieniu do przedsiębiorców i gospodarki, z działaniami wojewody.

Podczas spotkania mówiono także o działaniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której w obecnej, III kadencji, przewodniczy Wojewoda.

Obie strony spotkania podkreślały konieczność większego promowania Wielkopolski jako regionu stojącego silną przedsiębiorczością, z ogromnymi tradycjami gospodarczymi i patriotycznymi, co byłoby szczególnie ważne w kontekście tegoroczne setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na koniec spotkania, zarówno p. wojewoda Zbigniew Hoffmann jak i członkowie Zarządu Izby zadeklarowali wolę podejmowania współpracy.

Wróć