Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Szkolenie - RODO oraz Cyber Ryzyko

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Szkolenia

Członkowie naszej Izby mieli okazję porozmawiać na dwa bardzo aktualne tematy- nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz Cyber Ryzyko,…

Czytaj więcej

Spotkanie Zarządu Izby z Wojewodą Wielkopolskim p. Zbigniewem Hoffmannem

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

Zarząd PIB – WIG w pełnym składzie (T. Desko, S. Malewski, T. Motylewski) uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim p. Zbigniewem Hoffmannem.…

Czytaj więcej

„Wielkopolska gospodarka – moc możliwości”- sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

utworzony przez Sławomir Malewski | |   Aktualności

Członek Zarządu Izby p. Sławomir Malewski uczestniczył w Sesji SWW, która w całości poświęcona była wielkopolskiej gospodarce.

Czytaj więcej

Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Szkolenia

Członkowie naszej Izby omawiali zmiany, które nastąpiły w przepisach prawa dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Czytaj więcej

Przyszłość mojej firmy- szkolenie nt. sukcesji w przedsiębiorstwie

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

Sukcesja- czyli o tym, czy warto oddać firmę swoim dzieciom.

Czytaj więcej

Świadome zarządzanie projektami w biznesie

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Szkolenia

Członkowie Izby mieli okazję uczestniczyć w całodniowym szkoleniu dotyczącym zarządzania projektami.

Czytaj więcej

Spotkanie Opłatkowe

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby złożyć sobie noworoczne życzenia oraz wspólnie podsumować mijający rok i omówić plany na kolejny.

Czytaj więcej

Jak zaoszczędziłem 100 tysięcy złoty... czyli pierwsze case study

|   Szkolenia

Członkowie naszej Izby spotkali się, aby przeanalizować zasadność wprowadzenia polityki flotowej swoich przedsiębiorstwach, na przykładzie jednej z…

Czytaj więcej

Spotkanie wielkopolskich przedsiębiorców z Panem Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Aktualności

Na spotkaniu, podczas którego poruszono wiele dotykających bezpośrednio przedsiębiorców tematów, naszą Izbę reprezentowali Sekretarka- Pani Monika…

Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Izby

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej organizacji zebrali się na pierwszym Walnym Zebraniu Izby, aby wspólnie nadać bieg dalszym wydarzeniom.

Czytaj więcej