Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Szkolenie nt. zatrudniania cudzoziemców

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Szkolenia

Członkowie naszej Izby omawiali zmiany, które nastąpiły w przepisach prawa dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Dnia 9 marca 2018r. członkowie naszej Izby uczestniczyli w szkoleniu poświęconemu tematyce zatrudniana cudzoziemców, które przeprowadzili Panowie adw. Jakub Antkowiak oraz apl. adw.  Adam Jankowski z kancelarii Antkowiak Gębiak i Wspólnicy. 

W spotkaniu udział wzięły osoby, które od dawna mają styczność z tematem, jak i te, które dopiero zamierzają zatrudniać cudzoziemców.

Uwagę obecnych skupiono na najważniejszych aspektach zatrudniana cudzoziemców, a więc legalności pobytu i zatrudnienia oraz m.in. na procedurze oświadczeniowej i zmianach jakie w niej zaszły od początku 2018r. Prowadzący kładli nacisk na rozróżnienie kwestii legalności pobytu i zatrudnienia, bo często są one omyłkowo brane za tożsame, oraz na to, że nie każdy rodzaj wizy umożliwia zatrudnienie cudzoziemca.

Ważnym aspektem okazało się dokładne sprawdzanie agencji pracy tymczasowej, aby nie dać się złapać na niekorzystne zapisy w umowie np. dotyczące sposobu wystawiania faktur VAT czy zbyt dużej rotacji pracowników. Poruszono również tematy nowych rodzajów zezwoleń na pracę np. zezwolenie na pracę sezonową.

Uczestnicy po wymianie pytań i odpowiedzi między sobą oraz prowadzącymi, zgodnie stwierdzili, że nowe regulacje w kwestii zatrudniania cudzoziemców dały szerokie możliwości polskim pracodawcom, ale trzeba je wnikliwie poznać, aby nie dać się złapać na różne pułapki legislacyjne związane między innymi z „garbem administracyjnym”.

Wróć