Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Walne Zebranie Członków Izby

utworzony przez Monika Statkiewicz | |   Spotkania wewnętrzne

Członkowie naszej organizacji zebrali się na pierwszym Walnym Zebraniu Izby, aby wspólnie nadać bieg dalszym wydarzeniom.

Dnia 12 października 2017r. w obiekcie Młyńska 12 obdyło się Walne Zebranie Członków Izby. Na spotkaniu stawili się przedstawiciele firm zrzeszonych w PIB-WIG.

Utwierdziliśmy się wspólnie w przekonaniu i zadeklarowaliśmy ponownie, że chcemy działać aktywnie, angażując się w poszczególne sekcje, aby tworzyć w myśl wspólnych wartości dobro wspólne w naszych firmach oraz w regionie.

Istnieje w nas głębokie przekonanie, że na tak solidnych fundamentach, zbudujemy coś naprawdę pięknego i dobrego, dla nas samych jak i dla innych.

Przedstawiliśmy priorytetowe działanie Izby na ten moment, wyłoniliśmy też  Liderów sekcji, którzy organizować będą pracę poszczególnych grup. 

Głównym prowadzącym spotkanie był Pan Prezes, Tomasz Desko, natomiast założenia poszczególnych sekcji przedstawli: Pan Tomasz Zdziebkowski- Ekonomia i zarządzanie, Pani Maria Kopaszewska- Charytatywność, Pan Sławomir Malewski- Kultura i sztuka, Pan Grzegorz Maślanko- Podatki, prawo i legislacja,  Pan Tomasz Ratajczak- Rozwój osobisty,  oraz Pan Przemysław Paczkowski- połączone siły sekcji: Wielkopolska – Mała Ojczyzna oraz Patriotyzm gospodarczy.

 

Wróć