Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Zostaliśmy członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

|   Aktualności

Informujemy, że nasza Izba została członkiem ważnego gremium, jakim jest Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rada Przedsiębiorców stanowi organ pomocniczy o charakterze opiniodawczo-doradczym, działający przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  W skład Rady Przedsiębiorców wchodzą: organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

 

Dzięki dołączeniu do Rady, będziemy mogli reprezentować interesy naszych Członków m.in. podczas posiedzeń Zespołów Roboczych poświęconych kwestiom branżowym i innym, szczególnie istotnym dla przedsiębiorców.

Wróć