Skip to main content

Nasi członkowie

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA

|   Katalog członków

branża: finansowa, wsparcie finansowe MŚP

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Reprezentant: Pan Andrzej Rosiek

 

branża: finansowa, wsparcie finansowe MŚP

rynki, na których firma działa: Polska (COP Poznań – województwa wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie)

główne produkty:  pożyczki, leasing, faktoring, usługi wsparcia eksportu, doradztwo w zakresie wsparcia finansowego w ramach PFR

NIP: 526-030-02-04

COP Poznań - ul. Bukowska 12

https://www.arp.pl/

andrzej.rosiek@arp.pl

Andrzej Rosiek Dyrektor COP - tel. 734-214-121