Skip to main content

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu jest inicjatywą Pań zrzeszonych w naszej Izbie.

Klub Kobiet PIB stanowi przestrzeń do cyklicznych spotkań, rozmów, szkoleń i konferencji, ukazujących kobiecy punkt widzenia w świecie biznesu. Podczas spotkań i warsztatów rozmawiać będziemy o tym, jak pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, jak radzić sobie z problemami naszych pracowników oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić firmę w oparciu o wartości.

Integracja wokół realizacji wspólnie podzielanych chrześcijańskich wartości, wzajemna solidarność oraz dyskrecja i pomoc są konstytutywnymi elementami funkcjonowania naszej Izby.  W myśl głównych zasad, które panują w PIB chcemy konsolidować potrzeby, ale też talenty Kobiet–Przedsiębiorców, aby w umiejętny sposób nimi zarządzać – dla pomnażania potencjału naszych przedsiębiorstw oraz budowania silnego kobiecego głosu w biznesie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o  działaniach Klubu. Wszystkie Przedsiębiorcze Panie zainteresowanie przystąpieniem do tej inicjatywy – zapraszamy do kontaktu poprzez Sekretariat PIB, tel. 792- 950 -509.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z Radio Poznań: link

Inicjatywy Klubu Kobiet PIB

Spotkanie z Martą Przybyłą

|   Klub Kobiet

W piątek 18 marca 2022r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Kobiet PIB. Tym razem spotkałyśmy się w siedzibie firm Misja Travel i Moderni, gdzie gościła nas Pani Marta Olczykowska.

Na zaproszenie Pani Marty, jak i całego Klubu Kobiet, na spotkaniu pojawiła się Pani Marta Przybyła z Fundacji Tota Tua, która podzieliła się z zebranymi niezwykłym świadectwem swojej wiary. Pani Marta w ramach swojej misji w Fundacji Tota Tua tygodniowo pokonuje dziesiątki kilometrów, aby opowiadać o swojej relacji z Panem Bogiem, o przemianie swojego serca. Szczególną uwagę zebranych Pań zdobyły fragmenty opowiadania Pani Marty odnoszące się do jej doświadczeń z wolontariatem w hospicjum.

Chcących poznać  trudną drogą Pani Marty Przybyły, zachęcamy do przeczytania jej książki „I dam wam serce nowe”.

Uczestniczki spotkania dziękują Fundacji Tota Tua i Pani Marcie za niezwykle ważny i wzruszający czas. Klub ma już zaplanowane kolejne, podobne spotkania. Uczestniczki widza ogromną wartość w każdej okazji do dzielenia się doświadczeniami i przeżyciami.

Wróć
źródło materiały wyd. Marialis https://marialis.pl/?product=i-dam-wam-serce-nowe-marta-przybyla