Skip to main content

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu jest inicjatywą Pań zrzeszonych w naszej Izbie.

Klub Kobiet PIB stanowi przestrzeń do cyklicznych spotkań, rozmów, szkoleń i konferencji, ukazujących kobiecy punkt widzenia w świecie biznesu. Podczas spotkań i warsztatów rozmawiać będziemy o tym, jak pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, jak radzić sobie z problemami naszych pracowników oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić firmę w oparciu o wartości.

Integracja wokół realizacji wspólnie podzielanych chrześcijańskich wartości, wzajemna solidarność oraz dyskrecja i pomoc są konstytutywnymi elementami funkcjonowania naszej Izby.  W myśl głównych zasad, które panują w PIB chcemy konsolidować potrzeby, ale też talenty Kobiet–Przedsiębiorców, aby w umiejętny sposób nimi zarządzać – dla pomnażania potencjału naszych przedsiębiorstw oraz budowania silnego kobiecego głosu w biznesie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o  działaniach Klubu. Wszystkie Przedsiębiorcze Panie zainteresowanie przystąpieniem do tej inicjatywy – zapraszamy do kontaktu poprzez Sekretariat PIB, tel. 792- 950 -509.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z Radio Poznań: link

Inicjatywy Klubu Kobiet PIB

Listopadowe spotkanie Klubu Kobiet PIB

|   Klub Kobiet

W piątek 18 listopada odbyło się kolejne spotkanie Klubu Kobiet Polskiej Izby podczas którego omówiłyśmy plan działania Klubu na kolejne miesiące.

Chcemy kontynuować formułę prezentacji swoich działalności przez uczestniczki spotkań Klubu Kobiet PIB. Każde takie spotkanie jest niezwykle ciekawe i rozwijające dla biorących w nim udział Pań. W nowym roku planujemy również rozszerzenie formuły tych spotkań – o szczegółach powiadomimy wkrótce. Wśród naszych działań w 2023r. uwzględniliśmy także spotkania wyjazdowe, które mają za zadanie pogłębianie relacji pomiędzy uczestniczkami. Nie zabraknie również szkoleń i warsztatów z umiejętności miękkich.

Wszystkie Panie zainteresowane działaniami Klubu Kobiet Polskiej Izby Biznesu zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 grudnia br., więcej informacji i możliwość zapisu pod adresem mailowym: sekretariat@pib-wielkopolska.pl

Wróć