Skip to main content

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu

Klub Kobiet Polskiej Izby Biznesu jest inicjatywą Pań zrzeszonych w naszej Izbie.

Klub Kobiet PIB stanowi przestrzeń do cyklicznych spotkań, rozmów, szkoleń i konferencji, ukazujących kobiecy punkt widzenia w świecie biznesu. Podczas spotkań i warsztatów rozmawiać będziemy o tym, jak pogodzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi, jak radzić sobie z problemami naszych pracowników oraz o tym, jak z sukcesem prowadzić firmę w oparciu o wartości.

Integracja wokół realizacji wspólnie podzielanych chrześcijańskich wartości, wzajemna solidarność oraz dyskrecja i pomoc są konstytutywnymi elementami funkcjonowania naszej Izby.  W myśl głównych zasad, które panują w PIB chcemy konsolidować potrzeby, ale też talenty Kobiet–Przedsiębiorców, aby w umiejętny sposób nimi zarządzać – dla pomnażania potencjału naszych przedsiębiorstw oraz budowania silnego kobiecego głosu w biznesie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o  działaniach Klubu. Wszystkie Przedsiębiorcze Panie zainteresowanie przystąpieniem do tej inicjatywy – zapraszamy do kontaktu poprzez Sekretariat PIB, tel. 792- 950 -509.

Zachęcamy również do zapoznania się z wywiadem z Radio Poznań: link

Inicjatywy Klubu Kobiet PIB

Klub Kobiet PIB - Fundacja Odzyskani

|   Klub Kobiet

W piątek 19 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Kobiet PIB. Podczas tego spotkania, Panie Joanna Mazur i Ewelina Szymańska opowiedziały o swoich wyborach zawodowych i pracy w służbie młodym w ramach Fundacji Odzyskani.

Majowe spotkanie rozpoczęłyśmy od zwiedzania Łącznika– czyli wyjątkowego miejsca na mapie Poznania, które tworzą trzy organizacje: Fundacja Odzyskani, Young Life oraz socioMovens. Łącznik jest przestrzenią, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty, poznawać swoich rówieśników, a także uzyskać pomoc w podejmowaniu decyzji zawodowych, czy też pomoc psychologa.

Pani Joanna Mazur jest Prezesem i założycielką Fundacji.  Asia jest też trenerem kompetencji miękkich, coachem, mentorem i certyfikowanym trenerem Kompasu kariery. Jej pasją jest pomaganie młodym ludziom w odnajdywaniu ich drogi życiowej. W Fundacji Odzyskani specjalizuje się w zarządzaniu chaosem. Poza tym prowadzi warsztaty rozwojowe z kompetencji miękkich i ...otwiera drzwi w Łączniku.

Pani Ewelina Szymańska wykształcenia jest socjologiem, badaczką z wieloletnim doświadczeniem, w przeszłości była koordynatorką badań społecznych, z zamiłowania graficzka. W Fundacji Odzyskani pracuje jako kierownik projektów, prowadzi warsztaty z zarządzania sobą w czasie w ramach Szkoły Młodego lidera. Obie Panie opowiedziały nam o tym, jak układały się ich ścieżki życiowe, które w końcu się splotły, aby razem służyć młodym. 

Poznaliśmy też  projekty prowadzone w Fundacji, na szczególne uznanie zasługuje projekt Mentoringowy WINGS, który ma na celu pomoc młodym ludziom w wyborze oraz kształtowaniu ich ścieżki kariery oraz rozwoju kompetencji miękkich. Inspiracją dla mentoringu jest dawny proces kształcenia, kiedy to mistrz np. malarz, szewc czy profesor akademicki brał pod swoją opiekę ucznia i pracując z nim indywidualnie przekazywał mu swoją wiedzę i doświadczenie. Współczesny mentoring opiera się na relacji pomiędzy mentorem (mistrzem), a mentee, czyli uczniem. Bardzo ważne jest to, że jest to relacja partnerska, a nie typowo „szkolna” relacja nauczyciel-uczeń. Poprzez regularne spotkania i rozmowy z mentorem, uczeń zdobywa nową wiedzę, poznaje siebie i swoje możliwości oraz rozwija zawodową samoświadomość. Mentor dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, pokazuje jak dany zawód wygląda w praktyce i odpowiada na potrzeby swojego mente.

Dziękujemy Paniom za inspirujące spotkanie, a wszystkie Panie zainteresowane działaniami Klubu Kobiet Polskiej Izby Biznesu zapraszamy na kolejne spotkanie, więcej informacji i możliwość zapisu pod adresem mailowym: sekretariat@pib-wielkopolska.pl

Wróć