Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

Virtud: hybrydowa instalacja fotowoltaiczna - Dzielimy się sukcesami!

|   Artykuły

 

Zdajemy sobie sprawę z nieustannie rosnących cen energii elektrycznej, co stanowi dla przedsiębiorców coraz większy koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Według danych przedstawionych przez Urząd Regulacji Energetyki, średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w roku 2017 to 163,7 zł/MWh, natomiast w 2021 jest to już 278,08 zł/MWh. Składa się na to wiele czynników takich jak wzrost cen surowców energetycznych i wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.

Wzrosty cen energii elektrycznej nie omijają gospodarstw domowych. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2021, średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym to 2500 kWh – przy uśrednionej cenie 0,73 zł/ kWh daje to koszt ponad 1800 zł rocznie. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych. Taką inwestycję ułatwiają programy rządowe, które wspierają transformację energetyczną, np. “Mój Prąd”

Firma Virtud sp. Z o. o. korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w branży odnawialnych źródeł energii, zrealizowała w ostatnim czasie nową inwestycję dla zakładu usług komunikacyjnych Rokbus w Rokietnicy. Dzięki temu zakład znacznie zwiększył zwoją niezależność energetyczną i ograniczył koszty związane z poborem energii elektrycznej z sieci. Jest to instalacja hybrydowa, która umożliwia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii bez rezygnacji z podłączenia obiektu do zewnętrznej sieci energetycznej. Dzięki zastosowaniu magazynów energii i paneli fotowoltaicznych firma Rokbus zyskała niezależność energetyczną.

Instalacja składa się z trzech modułów:

  1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp, która została zamontowana na dachu hali warsztatowej. Moc paneli i magazynu energii była dobrana na podstawie analizy dziennego zużycia energii przez obiekt. Panele umożliwiają całkowite pokrycie zapotrzebowania energetycznego przez 8 miesięcy w ciągu roku. Zaoszczędzone w ten sposób środki firma może wykorzystać na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku.
  2. System magazynowania energii o pojemności 50 kWh, oparty na bateriach litowo-jonowych. Ten typ ogniw charakteryzuje się długą żywotnością, szybkim ładowaniem i stosunkowo niewielkimi kosztami konserwacji
  3. Sercem instalacji jest system zarządzania energii, który monitoruje parametry instalacji fotowoltaicznej i magazynów oraz zarządza zużyciem energii elektrycznej w budynku. System ten pozwala również na pomiar energii pobranej i oddanej do sieci – mamy więc bieżącą informację o zużyciu i produkcji energii. Dzięki temu możemy optymalizować zużycie energii w różnych obszarach.

Energia produkowana przez panele fotowoltaiczne w pierwszej kolejności zużywana jest na bieżące potrzeby takie jak oświetlenie, system wentylacji czy maszyny. Jeśli produkcja przekracza zużycie, to nadwyżka jest przekierowana do magazynów energii. Wieczorem natomiast popyt na energię rośnie, a podaż spada – wtedy magazyny uwalniają energię elektryczną do wewnętrznej instalacji obiektu.

Taki obieg zamknięty zapewnia niezależność energetyczną w miesiącach od marca do października. Takie rozwiązanie likwiduje koszty ponoszone za zakup i dystrybucję energii elektrycznej przez 8 miesięcy w roku. Natomiast od listopada do lutego, gdy nasłonecznienie jest mniejsze - energia jest pobierana od zakładu energetycznego.

Całoroczna produkcja z instalacji jest planowana na 48 MWh, z czego autokonsumpcja będzie wynosiła około 50-60%. W związku z tym nadwyżka jest jest sprzedawana do zakładu energetycznego po cenie ustalanej co miesiąc przez Urząd Regulacji Energetyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu bilans ekonomiczny zakładu wychodzi korzystnie, ponieważ koszty zakupu niedoboru energii od listopada do lutego będą zbilansowane przez zyski ze sprzedaży nadwyżek w momentach nadprodukcji.

Wróć