Skip to main content

POLSKA IZBA BIZNESU

TOŻSAMOŚĆ

Jesteśmy  organizacją samorządu gospodarczego. To, co przede wszystkim określa naszą tożsamość, to wspólnota wartości oraz skoncentrowanie na dążeniu do realizacji przyjętej misji.

Przedsiębiorcy PIB starają się kształtować swoje firmy i doskonalić siebie w oparciu o uniwersalne wartości i etykę osadzoną w tradycji filozofii klasycznej i kultury chrześcijańskiej. Realizuje się to w dążeniu do praktykowania podstawowych wartości: roztropności, męstwa, umiarkowania i sprawiedliwości. W swych działaniach Członkowie PIB odwołują się do społecznej nauki Kościoła Katolickiego, szczególnie do wywiedzionej z niej etyki pracy i przedsiębiorczości.

MISJA i CELE

Misją PIB jest wspieranie się wzajemne członków w generowaniu wzrostu firm i rozwoju osobistym. Chcemy także wpływać na kształtowanie dobrych warunków rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz dążenia do rozwoju potencjału cywilizacyjnego, gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego Polski, dla zachowania jej dziedzictwa oraz zwiększenia podmiotowości i znaczenia w skali Europy i świata oraz do umocnienia wspólnoty narodowej.

Integracja wokół realizacji wspólnie podzielanych chrześcijańskich wartości, wzajemna solidarność oraz dyskrecja i pomoc są konstytutywnymi elementami funkcjonowania naszej Izby. Jest to miejsce, gdzie każdy z członków może liczyć na wsparcie. Pomagamy przede wszystkim sobie nawzajem, ale i wszystkim innym, którzy potrzebują wsparcia, dzieląc się nimi dobrem i talentami. Dzielimy się doświadczeniami – tymi dobrymi, jak i złymi – aby każdy z nas mógł rozwijać swoją działalność w sposób harmonijny, budując kulturę innowacji i wzrostu swoich firm.

Nasz sposób działania

SEKCJE IZBY

Izba na co dzień realizuje swoją aktywność przede wszystkim poprzez swoje sekcje. Siedem sekcji, to siedem zespołów projektowych, które na zasadzie synergii współpracują ze sobą, dla rozwoju firm członkowskich, jak również realizując misję izby na zewnątrz.

 

Sekcje:

 • Ekonomia i zarządzanie

 • Podatki, prawo, legislacja

 • Rozwój osobisty

 • Kultura i sztuka

 • Wielkopolska - Mała Ojczyzna

 • Patriotyzm gospodarczy

 • Charytatywność

ZARZĄD I RADA IZBY

Skład Zarządu Polskiej Izby Biznesu:

 • r. pr. Michał Ceranek - Członek Zarządu PIB
 • Sławomir Malewski - Członek Zarządu PIB
 • Lidia Skudławska - Członek Zarządu PIB

Skład Rady Polskiej Izby Biznesu 

 • adw. Jakub Antkowiak - Członek Rady PIB 
 • Łukasz Ferchmin - Członek Rady PIB
 • Mieczysław Kozłowski – Członek Rady PIB 
 • Cecylia Matysik -Ignyś - Czł0nek Rady PIB
 • Tomasz Zdziebkowski – Przewodniczący Rady PIB