Skip to main content

Aktualności i wydarzenia

XIII Konferencja Rada Nadzorcza już za nami!

|   Artykuły

W poniedziałek, 18. września 2023 roku, w Sali Notowań GPW w Warszawie, odbyło się spotkanie „ESG z perspektywy rad nadzorczych”, w którym udział wziął Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska, naszej firmy członkowskiej.

Konferencja Rada Nadzorcza to pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Tym samym – na tak ważnym wydarzeniu o tak istotnej tematyce nie mogło zabraknąć przedstawicieli #MoorePolska. 

Piotr Witek, Partner Zarządzający Moore Polska wystąpił zaś aż dwukrotnie. Najpierw poruszył temat „ESG oczami biegłego rewidenta, czyli o wyzwaniach badania raportowania niefinansowego”, a później dzielnie zastępował Lidię Skudławską, Partner Zarządzającą Moore Polska, opowiadając o „Adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, systemów zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego”. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Moore Polska w zakresie ESG i raportowania finansowego: https://moorepolska.pl/uslugi/esg-i-raportowanie-niefinansowe/ 

Wróć